EP270: as-Salihin Sumbang RM15,000 Kepada PAYSA; Perancangan Harta Pusaka Bhgn 2