EP254: Pesawah Berjaya BERNAS; LNY: Aqua Run 2; Kawan, Bacalah; MIDA AMC: IKEA Supply