EP188: Majlis Korban RISDA@Bangi; Sufi Rashid, Khai Bahar, Johan & Ozlynn@LNY