EP119: Pusat Pengajian Kejuruteraan Sistem Elektrik, UniMAP - Memenuhi Teknologi Semasa