Dua kapal dagang berlanggar di perairan Batu Pahat, tiada kecederaan