MAFI peruntuk lebih RM43.5 juta untuk sektor pertanian di Terengganu