Terbuka Singapura: peluang Kian Meng-Pei Jing akhiri kemarau 27 bulan kejuaraan